• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 8/2023 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov s DPH 27.09.2029 GET PROFI s.r.o. Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom 27.09.2023
  Zmluva 1/2024 Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov s DPH 15.01.2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom 15.01.2024
  Zmluva 12/2023 Preberací protokol č 0745/2023-30/069 na základe kúpnej zmluvy 0745/2023 s DPH 21.11.2023 AGEM COMPUTERS Ministerstvo školstva Mgr. Daniel Bútora Minister 21.11.2023
  Zmluva 13/2023 Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2023_05 s DPH 20.11.2023 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 20.11.2023
  Zmluva 8/2023 Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov s DPH 19.10.2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 19.10.2023
  Zmluva 7/2023 Zmluva o o vykonávaní servisnej činnosti na šikmú schodiskovú plošinu s DPH 01.10.2023 ARES spo. s r. o. Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom 02.10.2023
  Zmluva 11/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 3 s DPH 04.09.2023 CVČ CVČ Ing. Zuzana Šupatíková riaditeľka 06.03.2023
  Zmluva 10/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 2 s DPH 04.09.2023 CVČ CVČ Ing. Zuzana Šupatíková riaditeľka 06.03.2023
  Zmluva 9/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 1 s DPH 04.09.2023 CVČ CVČ Ing. Zuzana Šupatíková riaditeľka 06.03.2023
  Zmluva 6/2023 Zmluva o vyájomnej spolupráci pri imlementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" s DPH 14.08.2023 NIVAM MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 14.08.2023
  Zmluva 5/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov: VIP Dental s DPH 09.05.2023 VIP Dental Centrum s.r.o Vitaliii Petretskyi privvátny zubný lekár 09.05.2023
  Zmluva 2/2023 Darovacia zmluva s DPH 21.04.2023 Slovenská národná knižnica Slovenská národná knižnica Mgr. Eva Martinusíkova 21.04.2023
  Faktúra 98/23 vývoz bio odpadu 3/23 90,00 s DPH 20.04.2023 ALATERE s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 26.04.2023
  Faktúra 97/23 zš- čistiace, hyg potreby 292,96 s DPH 20.04.2023 Drogéria Tomanec ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 26.04.2023
  Faktúra 102/23 prenájokontrola IT, 59,88 s DPH 20.04.2023 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 27.04.2023
  Faktúra 101/23 poplatky za služby VEMA 185,76 s DPH 20.04.2023 Seyfor Vema ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 26.04.2023
  Faktúra 95/23 teplo 3/23 10 683,87 s DPH 13.04.2023 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.04.2023
  Faktúra 94/23 poplatok -alarm TV Bzinská 03/23 2,00 s DPH 13.04.2023 O2 Slovakia, ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.04.2023
  Faktúra 93/23 telefon čerpanie 3/23, paušál 04/23 101,99 s DPH 11.04.2023 slovanet ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 14.04.2023
  Faktúra 92/23 vodné-stočné 3/23 669,05 s DPH 11.04.2023 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 14.04.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4469
  • Kontakty

   • Základná škola
   • Riaditeľ školy- 032/2853720 Ústredňa - 032/2853721 Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722 Školská jedáleň - p. Ondrášiková- 032/2853723 jedalen@zs4nmnv.sk Asistentky - 032/2853725 Kabinet TV - 032/2853726 Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727 Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728 Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová. Luptáková, - 032/2853729 ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730 Kuchynka - 032/2853731 Kabinet BIO – - 032/2853732 Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733 Kabinet – p. Tuková, - 032/2853734 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, - 032/2853735 Výchovný poradca – p. Ševčeková - 032/2853736 Kabinet FYZ - 032/2853737 Dielňa - 032/2853738 Jazyková učebňa - 032/2853739
   • Odborárska 1374 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovakia
  • Prihlásenie