• UČITELIA, ASISTENTI, ŠPECIÁLNI PRACOVNÍCI

    •  

     RIADITEĽ ŠKOLY: PaedDr. Jaroslav Jeřábek, riaditel.zsodborarska@gmail.com
     Mgr. Sylvia Opetová,  ZÁSTUPCA RIADITEĽA, opetova.zsodborarska@gmail.com

     TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ KONTAKT  
      0.ročník Mgr. Erika Zulová zulova.zsodborarska@gmail.com  web triedy
      1.A Mgr. Peter Jarábek jarabek.zsodborarska@gmail.com web triedy
      1.B Mgr. Ľubica Ivanovská ivanovska.zsodborarska@gmail.com web triedy
      1.C Mgr. Petra Križanová krizanova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      2.A Mgr. Jana Atalovičová atalovicova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      2.B Mgr. Elena Šinská sinska.zsodborarska@gmail.com web triedy
      3.A PaedDr. Alica Brezinská brezinska.zsodborarska@gmail.com web triedy
      3.B Mgr. Eva Holendová holendova.eva.zsodborarska@gmail.com web triedy
      4.A PaedDr. Jana Hunová hunova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      4.B Mgr. Marta Mareková marekova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      5.A Mgr. Viera Podolanová podolanova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      5.B PaedDr. Mária Bednárová bednarova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      6.A Mgr. Lucia Martáková martakova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      6.B PaedDr. Tomáš Kuželík kuzelik.zsodborarska@gmail.com web triedy
      7.B  Mgr. Peter Riecky riecky.zsodborarska@gmail.com 

     web triedy

      7.A  Ing. Katarína Hrabinová  hrabinova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      8.A Mgr. Janka Danková dankova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      8.B Mgr. Ľubica Macová macova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      9.A Mgr. Michal Vallaš vallas.zsodborarska@gmail.com web triedy
            
            

     NETRIEDNI UČITELIA

        

     Ing. Anna Reháková

     rehakova.zsodborarska@gmail.com  
     Mgr. Daniela Luptáková luptakova.zsodborarska@gmail.com  
     Mgr. Miriam Tuková - vých poradca tukova.zsodborarska@gmail.com web
     Mgr. Dana Haššánová hassanova.zsodborarska@gmail.com  
     Mgr. Ivana Daridová    
          
     ŠPECIÁLNI PRACOVNÍCI    

      Mgr. Daniela Ševčenková - soc. pedagóg

     sevcekova.zsodborarska@gmail.com web 
     p. Jana Mikulčíková - asistent mikulcikova.zsodborarska@gmail.com  

     Mgr.. Katarína Jantošovičová - asistent 

     jantosovicova.zsodborarska@gmail.com  
     Bc.  Atalovičová - asistent atalovicovamartina.zsodborarska@gmail.com  
     Ing. . Rybnikárová - asistent    
      Mgr. Kussová - asistent    

     ŠKOLSKÝ KLUB

        
          
     p. Alena Lednická lednicka.zsodborarska@gmail.com web

     Mgr. Mariana Palová

     palova.zsodborarska@gmail.com

     web

     p.Veronika Kubrická slimakova.zsodborarska@gmail.com web
          
          
          

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • zsodborarska@zs4nmnv.sk
   • Riaditeľ školy- 032/2853720 Ústredňa - 032/2853721 Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722 Školská jedáleň - p. Pišoftová - 032/2853723 jedalen@zs4nmnv.sk Materská škôlka- 032/2853724 Asistentky - Jantošovičová, Kováčová, Mikulčíková, Palová, Sapáčková- 032/2853725 Kabinet TV - 032/2853726 Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727 Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728 Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová,p.Šinská, p. Luptáková, p. Pelikánová - 032/2853729 ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730 Kuchyňka - 032/2853731 Kabinet BIO – p. Hrabinová - 032/2853732 Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733 Kabinet – p. Reháková, p. Danková, p. Haššánová - 032/2853734 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, - 032/2853735 Výchovný poradca ,kabinet HUV – p. Tuková - 032/2853736 Kabinet FYZ – p. Bednárová - 032/2853737 Dielňa – p. Bednárová - 032/2853738 Jazyková učebňa - p. Danková - 032/2853739
   • Odborárska 1374 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovakia
  • Prihlásenie