• UČITELIA, ASISTENTI, ŠPECIÁLNI PRACOVNÍCI

    • https://icodborarska.webnode.sk/

     RIADITEĽ ŠKOLY: PaedDr. Jaroslav Jeřábek, riaditel.zsodborarska@gmail.com
     ZÁSTUPCA RIADITEĽA: Mgr. Sylvia Opetová,  , opetova.zsodborarska@gmail.com

     TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ KONTAKT  
      2.A PaedDr. Jana Hunová hunova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      2.B Mgr. Erika Zulová zulova.zsodborarska@gmail.com  web triedy
      2.C Mgr. Mariana Palová palova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      3.A Mgr. Peter Jarábek jarabek.zsodborarska@gmail.com web triedy
      3.B Mgr. Ľubica Ivanovská ivanovska.zsodborarska@gmail.com web triedy
      3.C Mgr. Petra Križanová krizanova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      4.A Mgr. Jana Atalovičová atalovicova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      4.B Mgr. Mgr. Marta Mareková marekova.zsodborraska@gmail.com web triedy
      1.A PaedDr. Alica Brezinská brezinska.zsodborarska@gmail.com web triedy
      1.B Mgr. Eva Holendová holendova.eva.zsodborarska@gmail.com web triedy
      6.A Mgr. Michal Valláš vallas.zsodborarska@gmail.com športová,  web triedy
      6.B Mgr. Daniela Luptáková luptakova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      7.A Mgr. Viera Podolanová podolanova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      7.B Mgr. Ivana Daridová daridova.zsodborarska@gmail.com športová,  web triedy
      8.A Mgr. Lucia Martáková martakova.zsodborarska@gmail.com web triedy
      8.B PaedDr. Tomáš Kuželík kuzelik.zsodborarska@gmail.com športová, web triedy
      9.A Mgr. Miriam Tuková tukova.odborarska@gmail.com webt riedy
      9.B Mgr. Peter Riecky riecky.zsodborarska@gmail.com  športová,  web triedy
     5.A Ing. Kristína Kovalíčková kovalickova.zsodborarska@gmail.com  
     5.B Mgr. Ľubica Macová macova.zsodborarska@gmail.com športová web triedy
     5.C Mgr. Mgr. Martina Borsová borsova.zsodborarska@gmail.com športová web triedy

     NETRIEDNI UČITELIA

        
      
     Mgr. Jela Majerník Kožuchová
     NEJ  
     RNDr. Lenka Hanáková FYZ  
     Mgr. Adriana Habarová    
     Mgr. Michaela Markechová  THD  
     Tomáš Kišoň  NBV  
     p. Panuška  NBV  
          
     ŠPECIÁLNI PRACOVNÍCI    
     Bc. Monika Kadlecová - asistent kadlecová.zsodborarska@gmail.com  
     p. Jana Mikulčíková - asistent mikulcikova.zsodborarska@gmail.com  

     Lenka Neuschl

     neuschl.zsodborarska@gmail.com  
      Mgr. Daniela Ševčenková
     - soc. pedagóg,
     - výchovný poradca
     sevcekova.zsodborarska@gmail.com web
     Bc. Markechová Michaela - asistentka    
     Mgr. Kúkolová Miriam - asistentka    

     ŠKOLSKÝ KLUB

        
          
     p. Alena Lednická lednicka.zsodborarska@gmail.com web
     Bc. Veronika Kubrická slimakova.zsodborarska@gmail.com web
     Mgr. Petra Lehotayová    
     Bc. Katarína Majerníková    
          

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • Riaditeľ školy- 032/2853720 Ústredňa - 032/2853721 Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722 Školská jedáleň - p. Ondrášiková- 032/2853723 jedalen@zs4nmnv.sk Asistentky - 032/2853725 Kabinet TV - 032/2853726 Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727 Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728 Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová. Luptáková, - 032/2853729 ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730 Kuchynka - 032/2853731 Kabinet BIO – - 032/2853732 Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733 Kabinet – p. Tuková, - 032/2853734 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, - 032/2853735 Výchovný poradca – p. Ševčeková - 032/2853736 Kabinet FYZ - 032/2853737 Dielňa - 032/2853738 Jazyková učebňa - 032/2853739
   • Odborárska 1374 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovakia
  • Prihlásenie