Navigácia

Utorok 23. 10. 2018
Počet návštev: 3421389

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • V nadväznosti na prerokovanie s primátorom mesta oznamujem, že v pondelok 29.10.2018 pred štátnym sviatkom a prázdninami udeľujem riaditeľské voľno v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  PaedDr. Jaroslav Jeřábek

  JESENNÉ PRÁZDNINY od 30.11. 2018 DO 2.11. 2018. Do školy ideme v pondelok 5.11. 2018

 • SEPTEMBER

  SÚBOR NA STIAHNUTIE

 • 22. marca žiaci našej školy pod vedením pána učiteľa Jarábka spríjemnili atmosféru obyvateľom Zariadenia pre seniorov v Novom Meste nad Váhom. Zaspievali a zarecitovali im na podujatí Privítanie jari.

 • Demänovská dolina

 • 2% dane 
  12. 3. 2018

  

  Vážení rodičia a priatelia školy,pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy • SÚŤAŽ VŠETKOVEDKO

  SÚŤAŽ VŠETKOVEDKO

  Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž žiakov o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Súťaž je špecifická svojim zameraním - nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa deti stretli v škole a v živote. Žiaci si mohli vyskúšať prácu s testom a odpoveďovým hárkom, pokúsili sa podať čo najlepší výkon v presne vymedzenom čase. Pripravujú sa tak na skúšky, ktoré ich počas štúdia čakajú - Testovanie 5 a 9 či prijímacie pohovory. Tento ok sa v súťaži najviac darilo Martinke Zeleňákovej z 5.A, ktorá okem titulu všetkovedkoa získala aj Titul Všetkovedko školy. Všetci zúčastnení žiaci dostali diplom a darčeky.

 • Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov na ZŠ Odborárskej. V Ndvom Meste nad Váhom sa dnes 9.11. konalo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov. NAši chlapci na čele so Samkom Madžom postúpili podľa predpokladov do finálovej skupiny, kde sa stretli so školami: ZŠ Čachtice, ZŠ Nová Bošáca, ZŠ Bzince pod Javorinou.Všetky zápasy vyhrali a zaslúžene postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční o týždeň v Trenčíne.O úspech sa zaslúžili aj ďalší žiaci športových tried: Samko Brezovák, Tomáš Pacek a Dominik Kuvik.Na našej škole pracuje už roky pri CVČ Odborárska stolnotenisový klub mládeže, pod vedením p.Martáka. V prípade záujmu môžete prihlásiť deti priamo u neho vo večerných hodinách v telocvični ZŠ Odborárska.

 • TURNAJ VO VYBÍJANEJ - O POHÁR PRIMÁTORA

  9.6.2017 sa mužstvá žiakov 3. a 4. ročníka zúčastnili turnaja vo vybíjanej žiakov prvého stupňa o "Pohár primátora". Turnaja sa zúčastnili okrem našej školy aj ZŠ Tematínska a ZŠ kpt.Nálepku. Všetky zápasy sme vyhrali a nakoniec sme s prehľadom obhájili minuloročné víťazstvo. Naša škola získala opäť "Pohár primátora vo vybíjanej".

  PaedDr. Tomáš Kuželík

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Odborárska 1374

  Nové Mesto nad Váhom
 • 032/2853720 Riaditeľ školy
  032/2853721 Ústredňa
  032/2853722 Finančná učtáreň – p. Pažitná
  032/2853723 Školská jedáleň - p. Pišoftová
  032/2853724 Materská škôlka
  032/2853726 Kabinet TV – Mgr. Valláš, Mgr. Kvasňovská
  032/2853727 Kabinet SJL – p. Macová, p. Kvasňovská
  032/2853728 Kabinet I. stupeň – p. Atalovičová, p. Brezinská
  032/2853729 Kabinet I. stupeň – p. Hunová,p.Šinská
  032/2853730 ZRŠ Mgr. Pelikánová, Mgr. Haššanová
  032/2853731 Kuchyňka
  032/2853732 Kabinet BIO – p. Jančová, p. Opetová
  032/2853733 Kabinet TV – p. Riecky,
  032/2853734 Kabinet GEO – p. Reháková
  032/2853735 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš
  032/2853736 Výchovný poradca ,kabinet HUV – p. Tuková
  032/2853737 Kabinet FYZ – p. Bednárová
  032/2853739 Jazyková učebňa - p. Danková

Fotogaléria