Navigácia

Utorok 19. 11. 2019
Počet návštev: 3974508

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • V mesiaci október do školského klubu zavítali zástupcovia SZĽH z Trenčína.

  Cieĺom ich projektu je zlepšenie pohybovej aktivity detí.

  Ďakujeme týmto trom členom SZĽH za pekné popoludnie hier a tanca.

  Vychovávateľky ŠKD

 • Pri tejto príležitosti detičky I.oddelenia a vychovávatelky Aleny Lednickej pripravili v školskej jedálni pre svojich starých rodičov dňa 24.10.2019 kultúrny program plný básní piesní a tanca. Takto sa chceli vnúčatká podakovať za ich lásku a starostlivoť ktorú im dali a ešte dajú. Na tvárach starých rodičov bolo vidieť aj slzy radosti .

  Na harmonike nám hral Mgr. Peter Jarábek. Pre starých rodičov boli pripravené i darčeky a sladučké perníkové srdiečka

  Vych. A. Lednická

 • Dňa 6.11. sa uskutočnil na našej škole cvičný požiarny poplach.

 • 7. 10. 2019

  Rozsah úväzku: 100%

  Požiadavky na zamestnanca:

  Vzdelanie:

  Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

  A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa1. v študijnom programe psychológia2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

 • Parlament tento rok schválil navýšenie príspevku na školské potreby. Ide o jednorazové zvýšenie príspevku, využiť ho môžu všetci rodičia nastupujúcich prvákov.

 • Pomôcky pre prvákov.

  Zošity:

  Č. 510 2 ks

  Č. 511 5 ks ( s pomocnou linajkou)

  Č. 512 5 ks

  Č.5110 1 ks

  Slovníček č. 624 1 ks

  Ceruzka č. 2 5 ks

  Pastelky ( najvhodnejšie sú Scala alebo Progreso 12 ks), lepidlo, nožnice, plastelína

  Prezuvky

  Vešiak (drevený)

  Telesná výchova:tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, malá loptička, švihadlo ( všetko podpísané v plátennom vrecúšku)

  Výtvarná výchova: pohár od octovej fľaše, handrička, drievko, tuš, temperové farby, vodové farby, štetec plochý č. 10, tenší štetec guľatý, farebné papiere 1 sada, výkresy A4 10 ks, A3 30 ks, voskovky, náčrtník 2 ks

 • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

  Kaufland tento rok rozbiehol projekt Čerstvé hlavičky. S vašou podporou sme vyhrali.

  Aj vďaka Vám budú mať v novom školskom roku vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

 • 7.6. sa naši žiaci druhého stupňa zúčastnili na "memoriále Rudolfa Zongora". Futbalové zápasy sa hrali na ZŠ Tematínskej. Po podaní vynikajúcich výkonov sme po roku opäť obhájili prvé miesto a potvrdili postavenie najlepšieho futbalového mužstva medzi školami v Novom Meste nad Váhom. Naše víťazstvo je o to cennejšie, že sme v žiadnom zápase neinkasovali! Gratulujeme!!!

  Zostava: Urban, Plesník, Václav, Kuník, Ochodnický, Tyzner, Pavlech, Závodský, Hlinka

  GMRŠ 0:8 ZŠ Odborárska

  ZŠ kpt.Nálepku 0:6 ZŠ Odborárska

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Odborárska 1374
  91501 Nové Mesto nad Váhom
 • Riaditeľ školy- 032/2853720
  Ústredňa - 032/2853721
  Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722
  Školská jedáleň - p. Pišoftová - 032/2853723
  Materská škôlka- 032/2853724
  Asistentky - Jantošovičová, Kováčová, Mikulčíková, Palová, Sapáčková- 032/2853725
  Kabinet TV – Mgr. Kvasňovská - 032/2853726
  Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727
  Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728
  Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová,p.Šinská, p. Luptáková, p. Pelikánová - 032/2853729
  ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730
  Kuchyňka - 032/2853731
  Kabinet BIO – p. Hrabinová - 032/2853732
  Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733
  Kabinet – p. Reháková, p. Danková, p. Haššánová - 032/2853734
  Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, p. Zula - 032/2853735
  Výchovný poradca ,kabinet HUV – p. Tuková - 032/2853736
  Kabinet FYZ – p. Bednárová - 032/2853737
  Dielňa – p. Bednárová - 032/2853738
  Jazyková učebňa - p. Danková - 032/2853739

Fotogaléria