Navigácia

Nedeľa 20. 1. 2019
Počet návštev: 3549034

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Dňa 19.12.2018 sa uskutočnili žiacke majstrovstvá vo florbale. Zúčastnilo sa ich 41 žiakov druhého stupňa. Žiaci bojovali v dvoch skupinách a neskôr vo vyraďovacích kolách.Výsledky na prvých troch miestach:

  1.miesto - Peter Kuník, Samo Masarik, Jozef Lendel, Miloš Frindrich, Samo Charvát

  2.miesto - Marián Plesník, Damián Drobňák, Marek Macko, Jakub Vazovan, Sebastián Kuriš

  3.miesto - Nikolas Sika, Samo Madžo, Dávid Sendrei, Peter Drobňák, Matúš Kňava

  PaedDr. T. Kuželík

 • Naše žiacke mužstvo v zložení Tomáš Pacek, Tomáš Grajcarík, Peter Dovina, Jakub Valenta, Andrej Závodský, Adam Hlinka, Samuel Brezovák, Stanislav Tyzner a Marián Martin Plesník postúpilo po bojovnom výkone z okresného kola na regionálne kolo v basketbale. K úspechu im blahoželáme!

  PaedDr. Tomáš Kuželík

 • Žiačky našej školy sa zúčastnili dňa 12.12.2018 OK v basketbale.
  Školu reprezentovali:
  Tereza Kraislová, Emília Mikudíková, Karolína Boriková, Lea Králiková, Lea Masárová, Anna Mária
  Klimová, Jana Piliarová, Zlatica Poláková.
  Žiačky obsadili 2.miesto
  1. ZŠ Stará Turá
  2. ZŠ Odborárska
  3. ZŠ Beckov
  Dievčatám blahoželáme za vzornú reprezentáciu.

  Mgr. J. Kvasňovská

 • Dňa 29. 11. 2018 sa zúčastnili naši žiaci okresného kola Technickej olympiády, Súťažili v dvoch kategóriách: starší a mladší žiaci. Radosť nám urobila Ivanka Krchnavá, ktorá v kategórii B - ml. žiaci postúpila do krajského kola. BLAHOŽELÁME!

  Dňa 25.10 2018 sa naši žiaci zúčastnili súťaže zručnosti, ktorú organizuje SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Súťažili v troch kategóriách a dosiahli nasledovné umiestnenie:

  elektro: Valenta - 3. miesto, Tyzner - 5 miesto,

  PC: Kopunec - 6. miesto, R. Pupák - 7. miesto - výborné umiestnenie, nakoľko súťažili proti deviatakom. BLAHOŽELÁME!

 • 29.11.2018 sa naši žiaci v zložení Dominik Urban, Jakub Václav, Stanislav Tyzner, Oliver Pavlech, Marián Martin Plesník, Andrej Závodský a Adam Hlinka zúčastnili okresného kola vo futsale žiakov. Po výborných výkonoch sme postúpili z okresu na regionálne kolo.

  Výsledky:

  ZŠ Odborárska 2:2 ZŠ Tematínska

  ZŠ Odborárska 5:1 ZŠ Bošáca

  ZŠ Odborárska 3:1 ZŠ Podolie

 • Naša škola každoročne vzdeláva najväčší počet žiakov s osobitnými vzdelávacími potrebami, a preto je našou snahou zlepšiť priestorové a materiálne podmienky na vzdelávanie, a zároveň ukázať model správania vzdelávateľov k osobám so zdravotným znevýhodnením. V súčasnosti máme troch žiakov, ktorí sa pohybujú v prostredí školy pomocou vozíka, sú postihnuté zdravotným znevýhodnením a súčasne sú vzdelávateľné prostredníctvom školskej integrácie v bežnej základnej škole Prostredníctvom rozvojového projektu sa nám podarilo zakúpiť a namontovať interiérovú schodiskovú plošinu. Výrazne sa tak skvalitnia podmienky na poskytovanie vzdelávacích služieb deťom, ktoré sa z dôvodov svojho zdravotného znevýhodnenia doteraz nemohli bez obmedzení zúčastňovať na výchove a vzdelávaní.

 • Pacek Tomáš, Brezovák Samuel, Grajcarík Tomáš, Madžo Samuel.

  Blahoželáme!

 • Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci so SZĽH zorganizovali ŠKOLSKÝ KORČULIARSKY PROGRAM. pre deti druhého ročníka základných škôl..

  Cieľom programu je priniesť deťom radosť z nového pohybu a rozvojom pohybových aktivít
  prispievať k realizácii školských vzdelávacích programov a ich obohateniu o sezónne
  pohybové činnosti v telesnej výchove (korčuľovanie).Kurz prebiehal v dňoch 22. - 26. 10. 2018 na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom.

  Pre deti to bola úžasná skúsenosť a fantastický zážitok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Odborárska 1374

  Nové Mesto nad Váhom
 • 032/2853720 Riaditeľ školy
  032/2853721 Ústredňa
  032/2853722 Finančná učtáreň – p. Pažitná
  032/2853723 Školská jedáleň - p. Pišoftová
  032/2853724 Materská škôlka
  032/2853726 Kabinet TV – Mgr. Valláš, Mgr. Kvasňovská
  032/2853727 Kabinet SJL – p. Macová, p. Kvasňovská
  032/2853728 Kabinet I. stupeň – p. Atalovičová, p. Brezinská
  032/2853729 Kabinet I. stupeň – p. Hunová,p.Šinská
  032/2853730 ZRŠ Mgr. Pelikánová, Mgr. Haššanová
  032/2853731 Kuchyňka
  032/2853732 Kabinet BIO – p. Jančová, p. Opetová
  032/2853733 Kabinet TV – p. Riecky,
  032/2853734 Kabinet GEO – p. Reháková
  032/2853735 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš
  032/2853736 Výchovný poradca ,kabinet HUV – p. Tuková
  032/2853737 Kabinet FYZ – p. Bednárová
  032/2853739 Jazyková učebňa - p. Danková

Fotogaléria