•     
         Záujmové útvary v školskom roku 2020/2021        stránka sa aktualizuje
     Záujmové útvary budú až od októbra.
                 

      

     1 .       Atalovičová        Šikovníček 3.A
     2 .       Atalovičová        Veselá abeceda 3.A
     3 .       Bednárová         Loptové hry
     4 .       Brezinská           Šikulkovia
     5 .       Brezinská           Rozumkovia
     6 .       Haššanová         Matematika 5
     7 .       Haššanová         Monitor 9
     8 .       Holendová         Športové zručnosti a hravé nápady
     9 .       Hunová              Počítačový krúžok  1.A
     10 .     Hunová              Počítačový krúžok  5.A
     11 .     Ivanovská          Výtvarný krúžok (od 3. ročníka)
     12 .     Ivanovská          Šikovníci 2. ročník
     13 .     Jarábek             Hudobný krúžok 2A
     14 .     Kuželík              Hra na počítači
     15 .     Kvasňovská       Bedminton
     16 .     Kvasňovská       Atletika 8,9
     17 .     Macová             Krúžok tvorivosti
     18 .     Macová             Tvorivá slovenčina
     19 .     Mareková          Šikovní prváci
     20 .     Pelikánová        Základy práce s počítačom 1.B
     21 .     Pelikánová        Rozvoj počítačových zručností 6.A,B
     22 .     Pelikánová        Multimediálny krúžok 7.A,B
     23 .     Tuková              Príprava na monitor 9A
     24 .     Tuková              Učíme sa slovenský  jazyk 8.roč.
     25 .     Valláš                FLORBAL
     26 .     Valláš                POSILŇOVANIE
     27 .     Zulová               Rozvíjanie grafomotoriky
     28 .     Zulová               Tvorivé aktivity pre nulťákov
     29 .     Podolanová        Angličtina a ja
     30 .     Riecky                Volejbal

     31.     Riecky                  Volejbal - začiatočníci

     32.      Riecky                 Volejbal - pokročilí

  • Kontakty

   • Základná škola
   • zsodborarska@zs4nmnv.sk
   • Riaditeľ školy- 032/2853720 Ústredňa - 032/2853721 Finančná učtáreň – p. Pažitná - 032/2853722 Školská jedáleň - p. Pišoftová - 032/2853723 jedalen@zs4nmnv.sk Materská škôlka- 032/2853724 Asistentky - Jantošovičová, Kováčová, Mikulčíková, Palová, Sapáčková- 032/2853725 Kabinet TV - 032/2853726 Kabinet SJL – p. Macová, p. Podolanová, p. Martáková - 032/2853727 Kabinet I. stupeň (prízemie)– p. Atalovičová, p. Brezinská- 032/2853728 Kabinet I. stupeň (poschodie)– p. Hunová,p.Šinská, p. Luptáková, p. Pelikánová - 032/2853729 ZRŠ Mgr. Opetová- 032/2853730 Kuchyňka - 032/2853731 Kabinet BIO – p. Hrabinová - 032/2853732 Kabinet TV – p. Riecky - 032/2853733 Kabinet – p. Reháková, p. Danková, p. Haššánová - 032/2853734 Kabinet DEJ – p. Jarábek, p. Kuželík, p. Valláš, - 032/2853735 Výchovný poradca ,kabinet HUV – p. Tuková - 032/2853736 Kabinet FYZ – p. Bednárová - 032/2853737 Dielňa – p. Bednárová - 032/2853738 Jazyková učebňa - p. Danková - 032/2853739
   • Odborárska 1374 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovakia
  • Prihlásenie